Implantácia

Aká je pooperačná starostlivosť a rehabilitácia?

Rehabilitácia pacientov s kochleárnym implantátom je nevyhnutná a časovo náročná. Je zameraná na rozvíjanie najzákladnejších schopností - vnímanie a rozlišovanie zvukov až po najobtiažnejšie - porozumenie reči. Za 4-5 týždňov po operácii sa prvýkrát pripája a za pomoci počítača nastavuje rečový procesor. Programovanie rečového procesora je potrebné najmä v prvých rokoch po implantácii niekoľkokrát za rok opakovať.

Všetci implantovaní pacienti sú v SCKI pravidelne sledovaní z hľadiska technickej kontroly kochleárneho implantátu, efektu kochleárnej implantácie pre rozvoj sluchového vnímania, komunikačných a kognitívnych schopností, ako aj z hľadiska integrácie a zaradenia do normálneho života. Rehabilitácia pacientov s KI je nevyhnutná a časovo náročná. Cielená rehabilitácia spravidla začína po prvom nastavení rečového procesora. Je zameraná na rozvíjanie najzákladnejších schopností – vnímania a rozlišovania každodenných zvukov až po najobtiažnejšie schopnosti, napr. porozumenie reči. V terapii sa uplatňujú rôzne auditívno-verbálne programy (podobne ako pri rehabilitácii nedoslýchavých detí alebo detí s využiteľnými zvyškami sluchu).

Čo je cieľom rehabilitácie?

Prečo je dôležitá aktívna spolupráca rodičov?