Implantácia

Typy implantátov

Sluch zlepšujúce implantáty sa rozdeľujú na:

Implantáty pre kostné vedenie

Kostný vibrátor sa na rozdiel od klasických kostných vibrátorov (na strune, na okuliarovom ráme) implantuje do kosti za uchom a priamym kostným vedením sa vibrácie šíria do vnútorného ucha na strane implantácie ale aj do kontralaterálneho vnútorného ucha, čo sa využíva u pacientov s hluchotou na jednej strane.

Pre koho je implantát pre kostné vedenie určený:

Pri implantáte BAHA (Bone-anchored Hearing Aid) od firmy Cochlear sa používa malý titanový implantát - skrutka, ktorý sa implantuje do kosti za uchom, kde sa v priebehu niekoľkých mesiacov integruje do kosti. K implantátu sa pomocou nástavca pripája procesor. Nevýhodou implantátu BAHA je dlhšia doba hojenia, a zápaly kože v okolí skrutky, ktorá prechádza cez kožu.

Implantát Bonebridge od firmy MED-EL je prvým implantátom využívajúcim kostné vedenie, ktorý aktívne stimuluje kosť. Implantát je implantovaný do lebky pod kožu, koža zostáva neporušená. K implantátu pripája rečový procesor s mikrofónom a batériami, ktorý je spojený s vnútornou časťou pomocou magnetu.

Pre úspešnú implantáciu oboch typov implantátov pre kostné vedenie je potrebná dostatočná hrúbka kosti, preto nie sú vhodné pre deti mladšie ako 5 rokov.

Implantát Bonebridge

Obr.: Implantát Bonebridge (procesor a vnútorná časť implantátu)

Implantát BAHA

Obr.: Implantát BAHA (1-audioprocesor, 2- spojka, 3-titánová skrutka)

Aktívne stredoušné implantáty

Aktívne stredoušné implantáty sú alternatívou ku klasickým načúvacím aparátom. Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Bratislave máme vlastné skúsenosti s implantátom Vibrant Soundbridge od firmy Med-El. Pracuje na princípe premeny zvukov reči a prostredia na mechanickú energiu, ktorá sa cez vnútornú časť implantátu prenáša na sluchové kostičky alebo priamo na membránu okrúhleho okienka.

Implantát Vibrant Soundbridge

Obr.: Implantát Vibrant Soundbridge

Pre koho je aktívny stredoušný implantát určený:

Kochleárne implantáty

O kochleárnych implantátoch sa viac dozviete na nasledujúcej stránke: Kochleárna implantácia

Kmeňová implantácia

U pacientov s nefunkčným alebo chýbajúcim sluchovým nervom kochleárny implantát neumožňuje počuť. V takýchto prípadoch sa dá elektródová jednotka v zmenenom tvare (na sieťke) implantovať k jadrám sluchového nervu na spodine IV. mozgovej komory. Najčastejšie sa implantácia do mozgového kmeňa indikuje u pacientov s neurofibromatózou II. typu a schwanómami oboch sluchových nervov. Vhodná je aj pre deti, u ktorých sa nevyvinula kochlea alebo sluchový nerv. Pri kmeňovej implantácii sa nedá očakávať taký funkčný výsledok ako pri kochleárnej implantácii, u väčšiny pacientov sa zlepší porozumenie reči pri súčasnom odzeraní, ojedinele sú pacienti s kmeňovým implantátom schopní rozumieť reč aj bez odzerania.