Implantácia

Typy implantátov

Stručný prehľad sluch zlepšujúcich implantátov - popis implantátov kostného vedenia a aktívnych stredoušných implantátov.

Kochleárna implantácia

Technológia kochleárnej implantácie, pre koho sú kochleárne implantáty určené.

Chirurgický výkon KI

Priebeh implantácie KI, princíp zavedenia elektródy do slimáka, riziká.

Rehabilitácia

Rehabilitácia pacientov s kochleárnym implantátom je nevyhnutná a časovo náročná. Je zameraná na rozvíjanie najzákladnejších schopností - vnímanie a rozlišovanie zvukov až po najobtiažnejšie - porozumenie reči.

Zo skúseností pacientov

Denník pacieta s KI, vyjadrenia rodičov detí s KI.

Ako si vybrať implantát?

V tejto časti sme zhromaždili informácie o rôznych výrobcoch implantátov a ich modeloch.