Pravidelné stretnutia kandidátov a užívateľov kochleárnych implantátov

Stretnutia sa konajú od roku 1997, v spolupráci s SCKI, nadáciou Sluch ako dar a výrobcami kochleárnych implantátov MED-EL a Cochlear. Prvé stretnutie sa konalo na Píle v roku 1997, druhé v Dubníku v roku 1999. Od roku 2001 sa stretnutia konajú na Táloch v hoteli Stupka.

Tieto stretnutia sú príležitosťou pre ľudí s kochleárnymi implatátmi, pre kandidátov na KI a pre ich rodiny stretnúť sa v príjemnom prostredí a vymeniť si skúsenosti a zážitky s KI. Súčasťou podujatia sú aj odborné prednášky expertov z kliník a výrobcov kochleárnych implantátov. Pre deti je zabezpečený zábavný program.

Tále 2024

O plánovanom stretnutí budeme informovať v roku 2024.

Tále 2022

Zúčastnilo sa 124 dospelých a 29 detí.

Tále 2020

Stretnutie bolo na rok 2020 plánované, ale z dôvodnu pandemickej situácie a opatrení proti COVID-19 bolo žiaľ zrušené.

Tále 2018

Galéria spoločných fotografií 1997-2016