Tále 2018

Tále 2001 - 2016

Pravidelné stretnutia kandidátov a užívateľov kochleárnych implantátov

Stretnutia sa konajú od roku 1997, v spolupráci s SCKI, nadáciou Sluch ako dar a výrobcami kochleárnych implantátov MED-EL a Cochlear. Prvé stretnutie sa konalo na Píle v roku 1997, druhé v Dubníku v roku 1999. Od roku 2001 sa stretnutia konajú na Táloch v hoteli Stupka.

Tieto stretnutia sú príležitosťou pre ľudí s kochleárnymi implatátmi, kandidátov na KI a ich rodiny stretnúť sa v príjemnom prostredí a vymeniť si skúsenosti a zážitky s KI. Súčasťou podujatia sú aj odborné prednášky expertov z kliník a výrobcov kochleárnych implantátov. Pre deti je zabezpečený zábavný program.

Galéria spoločných fotografií