Skríning sluchu novorodencov

Vyhľadávanie novorodencov s poškodeným sluchom

Jednou z hlavých úloh SCKI je vyhľadávanie novorodencov s poškodeným sluchom – tzv. skríning sluchu. Najvhodnejšia metóda na včasné zistenie poruchy sluchu je vyšetrenie pomocou otoakustických emisií (OAE). OAE sú zvuky, ktoré sa tvoria iba v zdravom vnútornom uchu v slimáku a dajú sa zachytiť pomocou vysoko citlivého mikrofónu, ktorý sa umiestňuje do vonkajšieho zvukovodu. Pomocou prístroja a počítača sa analyzujú a vyhodnocujú. Vyšetrenie u pokojného dieťaťa trvá niekoľko minút, je objektívne a dieťa nie je potrebné uspávať liekmi. OAE sa dajú zaznamenať len u normálne počujúcich osôb a chýbajú u všetkých ľudí s akoukoľvek poruchou sluchu. U detí, u ktorých sa OAE nenamerajú, je potrebné doplniť ďalšie vyšetrenia (BERA, tympanometria) a určiť tak stupeň a typ poruchy sluchu. Ideálne je vyšetrovať všetkých novorodencov na 5.-7. deň po narodení a do 3. mesiaca života dieťaťa stanoviť presnú diagnózu a v prípade potreby prideliť naslúchací aparát, prípadne neskôr kochleárny implantát.

Postup vyšetrenia sluchu novorodencov

Otestujte sluch svojho dieťaťa pomocou online dotazníka!

Vestník MZSR o povinnom skríningu sluchu novorodencov od 1.5.2006