Nadácia Sluch ako dar

Nadácia Sluch ako dar

Nadácia Sluch ako dar je nezisková organizácia, ktorá bola založená pri I. Otolaryngologickej klinike LFUK, FNsP a SZU v roku 1994. Poslaním nadácie je prostredníctvom dobrej vôle i ochoty jednotlivcov, firiem a inštitúcií zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj programu kochleárnej implantácie na Slovensku a tak vytvoriť podmienky pre včasnú diagnostiku porúch sluchu, rehabilitáciu sluchu chirurgickými výkonmi ako aj riešenie hluchoty u nepočujúcich pomocou kochleárneho implantátu.