Nadácia Sluch ako dar

Údaje o nadácii

Nadácia Sluch ako dar je zaregistrovaná na MV SR - Odbor vútornej správy pod číslom: 203/Na-96/311

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Sluch ako dar
Právna forma: nadácia
Sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 30813573
DIČ: 2020810077
Nadácia Sluch ako dar nie je platcom DPH.

Banka: Všeobecná úverová banka, pobočka: Kazanská 41, 821 07 Bratislava 214
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0036 2064 2112

Prezident nadácie: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Správca nadácie: Ing. Marek Kabát

Korešpondenčná adresa

Nadácia Sluch ako dar
Antolská 11
851 07 Bratislava