Nadácia Sluch ako dar

Podporte nás

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť projekt pomoci nepočujúcim, prispejte na účet:

Všeobecná úverová banka, pobočka: Kazanská 41, 821 07 Bratislava 214
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0036 2064 2112
IČO: 30813573
DIČ: 2020810077

Nadácia Sluch ako dar nie je platcom DPH.