Nadácia Sluch ako dar

Darujte nadácii 2 % z daní

V aktuálnom zdaňovacom období je možné nadácii poukázať 2 % z daní.

Údaje o nadácii

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Sluch ako dar
Právna forma: nadácia
Sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 30813573

Postup pre zamestnancov

Postup pre fyzické osoby

Postup pre právnické osoby